عکس/ رزمایش ارتش اوکراین در نزدیکی مرز روسیه مشرق - 136 روز قبل نمایش جزئیات