عکس/ رزمایش ارتش اوکراین در نزدیکی مرز روسیه مشرق - 73 روز قبل نمایش جزئیات