(تصاویر) مراسم ازدواج 110 زوج معلول فرارو - 73 روز قبل