(تصاویر) مراسم ازدواج 110 زوج معلول فرارو - 136 روز قبل