اقتصاد جهانی با دلار خداحافظی می‌کند؟ فرارو - 8 روز قبل