اقتصاد جهانی با دلار خداحافظی می‌کند؟ فرارو - 75 روز قبل