اقتصاد جهانی با دلار خداحافظی می‌کند؟ فرارو - 165 روز قبل