نزدیک بود حوادث 11 سپتامبر تکرار شود+فیلم ایلنا - 5 روز قبل