(تصاویر) درخشش والیبال نشسته زنان در جاکارتا فرارو - 225 روز قبل