(تصاویر) درخشش والیبال نشسته زنان در جاکارتا فرارو - 129 روز قبل