آخرین وداع با بهرام شفیع در صداوسیما (عکس) ورزش سه - 129 روز قبل
مراسم وداع با بهرام شفیع تابناک - 129 روز قبل