واعظی: کارت هوشمند سوخت احیا می شود عصرایران - 67 روز قبل