قدوس آماده بازی با لیل می‌شود (عکس) ورزش سه - 219 روز قبل