قدوس آماده بازی با لیل می‌شود (عکس) ورزش سه - 60 روز قبل