درگیری خونین روی سکوهای ال گیلانو/ سر پسر بچه خرد سال شکست (تصاویر) ایلنا - 60 روز قبل