درگیری خونین روی سکوهای ال گیلانو/ سر پسر بچه خرد سال شکست (تصاویر) ایلنا - 219 روز قبل