درگاراژ خانه رونالدو، پوگبا، گرت بیل، دیوف و .../ از بنتلی چریکی تا مرسدس کروم؛ابرخودروهای ستاره های فوتبال ورزش سه - 219 روز قبل