جزئیاتی از حضور اخیر پوتین و اردوغان در تهران تابناک - 63 روز قبل نمایش جزئیات