جزئیاتی از حضور اخیر پوتین و اردوغان در تهران تابناک - 155 روز قبل نمایش جزئیات