جزئیاتی از حضور اخیر پوتین و اردوغان در تهران تابناک - 12 روز قبل نمایش جزئیات