وضعیت تخصیص ارز زائران اربعین مشخص شد عصرایران - 12 روز قبل