وضعیت تخصیص ارز زائران اربعین مشخص شد عصرایران - 60 روز قبل