صعود دلار در برابر سایر ارزها تابناک - 156 روز قبل