صعود دلار در برابر سایر ارزها تابناک - 276 روز قبل