مراسم شب وداع با پیکر مطهر 72 شهید گمنام دفاع مقدس ایلنا - 64 روز قبل