شورای امنیت انجام تحقیقات «موثق» در خصوص جنایت اخیر سعودی‌ها را خواستار شد فارس - 190 روز قبل