اولین جشن گل تبریزی دراستقلال با طعم یک رکورد تابناک - 70 روز قبل