فیلم/ گل سوم استقلال به تراکتورسازی توسط اسماعیلی فارس - 123 روز قبل