فیلم/ گل سوم استقلال به تراکتورسازی توسط اسماعیلی فارس - 8 روز قبل