فیلم/ گل سوم استقلال به تراکتورسازی توسط اسماعیلی فارس - 190 روز قبل