فیلم/ گل سوم استقلال به تراکتورسازی توسط اسماعیلی فارس - 70 روز قبل