قیمت 2 تا 20 هزار تومانی انواع میوه در میدان مرکزی تهران + جدول فردا - 8 روز قبل