کاهش سه درجه ای دما در نوار شمالی کشور تابناک - 287 روز قبل