کاهش سه درجه ای دما در نوار شمالی کشور تابناک - 7 روز قبل