توضیحات آتش‌نشانی درباره دود غلیظ در مرکز شهر عصرایران - 14 روز قبل