توضیحات آتش‌نشانی درباره دود غلیظ در مرکز شهر عصرایران - 196 روز قبل