توضیحات آتش‌نشانی درباره دود غلیظ در مرکز شهر عصرایران - 127 روز قبل