توضیحات آتش‌نشانی درباره دود غلیظ در مرکز شهر عصرایران - 76 روز قبل