ترامپ ناتو را هم به هم ریخت عصرایران - 219 روز قبل نمایش جزئیات