ترامپ ناتو را هم به هم ریخت عصرایران - 127 روز قبل نمایش جزئیات