شکست انگیس و صعود کرواسی به فینال به روایت تصویر فارس - 219 روز قبل نمایش جزئیات