شکست انگیس و صعود کرواسی به فینال به روایت تصویر فارس - 9 روز قبل نمایش جزئیات