شکست انگیس و صعود کرواسی به فینال به روایت تصویر فارس - 72 روز قبل نمایش جزئیات