شکست انگیس و صعود کرواسی به فینال به روایت تصویر فارس - 127 روز قبل نمایش جزئیات