ترامپ خواهان افزایش 2 برابری بودجه دفاعی اعضای ناتو عصرایران - 338 روز قبل نمایش جزئیات