تمام نتایج جام جهانی تا فینال/پازل فینال با فرانسه و کرواسی کامل شد+عکس فارس - 317 روز قبل نمایش جزئیات