تمام نتایج جام جهانی تا فینال/پازل فینال با فرانسه و کرواسی کامل شد+عکس فارس - 220 روز قبل نمایش جزئیات