پیشنهاد ترامپ برای دو برابر شدن بودجه ناتو تابناک - 339 روز قبل نمایش جزئیات