پیشنهاد ترامپ برای دو برابر شدن بودجه ناتو تابناک - 10 روز قبل نمایش جزئیات