ژرژ مندس:/ یوونتوس آخرین باشگاه رونالدو خواهد بود ورزش سه - 10 روز قبل نمایش جزئیات