ژرژ مندس:/ یوونتوس آخرین باشگاه رونالدو خواهد بود ورزش سه - 219 روز قبل نمایش جزئیات