ژرژ مندس:/ یوونتوس آخرین باشگاه رونالدو خواهد بود ورزش سه - 73 روز قبل نمایش جزئیات