ژرژ مندس:/ یوونتوس آخرین باشگاه رونالدو خواهد بود ورزش سه - 129 روز قبل نمایش جزئیات