جزئیات مالی انتقال کریستیانو رونالدو به تورین ورزش سه - 129 روز قبل نمایش جزئیات