جزئیات مالی انتقال کریستیانو رونالدو به تورین ورزش سه - 73 روز قبل نمایش جزئیات