جزئیات مالی انتقال کریستیانو رونالدو به تورین ورزش سه - 12 روز قبل نمایش جزئیات