جزئیات مالی انتقال کریستیانو رونالدو به تورین ورزش سه - 219 روز قبل نمایش جزئیات