جمع آوری کامل آثار حادثه تصادف مرگبار سنندج تابناک - 76 روز قبل نمایش جزئیات