جمع آوری کامل آثار حادثه تصادف مرگبار سنندج تابناک - 220 روز قبل نمایش جزئیات