جمع آوری کامل آثار حادثه تصادف مرگبار سنندج تابناک - 11 روز قبل نمایش جزئیات