جمع آوری کامل آثار حادثه تصادف مرگبار سنندج تابناک - 129 روز قبل نمایش جزئیات