توئیتر 70 میلیون اکانت جعلی را بست تابناک - 14 روز قبل
تعلیق 70 میلیون اکانت توییتر آی‌تی ایران - 14 روز قبل