توئیتر 70 میلیون اکانت جعلی را بست تابناک - 224 روز قبل
تعلیق 70 میلیون اکانت توییتر آی‌تی ایران - 224 روز قبل