اولین واکنش سرمربی اخراجی اسپانیا به جدایی ورزش سه - 7 روز قبل نمایش جزئیات