اولین واکنش سرمربی اخراجی اسپانیا به جدایی ورزش سه - 65 روز قبل نمایش جزئیات