اولین واکنش سرمربی اخراجی اسپانیا به جدایی ورزش سه - 222 روز قبل نمایش جزئیات