اولین واکنش سرمربی اخراجی اسپانیا به جدایی ورزش سه - 124 روز قبل نمایش جزئیات