فیلم/لوپتگی اردوی اسپانیا را ترک کرد فارس - 188 روز قبل نمایش جزئیات