پیام توئیتری آلمان ها برای تیم ملی ایران ورزش سه - 7 روز قبل