طرحی جالب از 24 ساعت مانده به آغاز جام جهانی/عکس فارس - 124 روز قبل نمایش جزئیات