طرحی جالب از 24 ساعت مانده به آغاز جام جهانی/عکس فارس - 65 روز قبل نمایش جزئیات