وداع تلخ لوپتگی با ملی پوشان اسپانیا (عکس) ورزش سه - 222 روز قبل نمایش جزئیات