وداع تلخ لوپتگی با ملی پوشان اسپانیا (عکس) ورزش سه - 7 روز قبل نمایش جزئیات