وداع تلخ لوپتگی با ملی پوشان اسپانیا (عکس) ورزش سه - 124 روز قبل نمایش جزئیات