واکنش جالب خبرنگار زن اسپانیایی به اخراج لوپتگی ورزش سه - 124 روز قبل نمایش جزئیات