واکنش جالب خبرنگار زن اسپانیایی به اخراج لوپتگی ورزش سه - 222 روز قبل نمایش جزئیات