واکنش جالب خبرنگار زن اسپانیایی به اخراج لوپتگی ورزش سه - 7 روز قبل نمایش جزئیات