واکنش جالب خبرنگار زن اسپانیایی به اخراج لوپتگی ورزش سه - 64 روز قبل نمایش جزئیات