(تصاویر) انفجار در محدوده مترو قم فرارو - 224 روز قبل