(تصاویر) انفجار در محدوده مترو قم فرارو - 125 روز قبل