(تصاویر) انفجار در محدوده مترو قم فرارو - 66 روز قبل