«اون» محل دیدار با ترامپ را ترک کرد +عکس مشرق - 224 روز قبل نمایش جزئیات