کاخ سفید: مذاکرات آمریکا و کره شمالی سریعتر از حد انتظار پیش رفته است عصرایران - 125 روز قبل