(تصاویر) ترکیب احتمالی 4 مدعی اصلی قهرمانی در جام‌جهانی فرارو - 153 روز قبل