(تصاویر) ترکیب احتمالی 4 مدعی اصلی قهرمانی در جام‌جهانی فرارو - 250 روز قبل