بهرام قاسمی درگذشت مرحوم قاسم افشار را تسلیت گفت ایلنا - 91 روز قبل