بهرام قاسمی درگذشت مرحوم قاسم افشار را تسلیت گفت ایلنا - 153 روز قبل