بهرام قاسمی درگذشت مرحوم قاسم افشار را تسلیت گفت ایلنا - 250 روز قبل