افشانی با حکم وزیر کشور رسماً شهردار تهران شد تابناک - 250 روز قبل