مامه تیام: در استقلال خوشحال هستم تابناک - 250 روز قبل