مامه تیام: در استقلال خوشحال هستم تابناک - 154 روز قبل