مامه تیام: در استقلال خوشحال هستم تابناک - 11 روز قبل