آماری از برتری پرسپولیس مقابل السد فرارو - 519 روز قبل نمایش جزئیات