نسف قارشی با 10 امتیاز حذف شد !/ پرسپولیس در انتظار الاهلی یا الجزیره  ورزش سه - 400 روز قبل نمایش جزئیات