نسف قارشی با 10 امتیاز حذف شد !/ پرسپولیس در انتظار الاهلی یا الجزیره  ورزش سه - 462 روز قبل نمایش جزئیات