آمار عجیب پوگبا در مقایسه با ستاره فعلی بارسلونا ورزش سه - 96 روز قبل