آمار عجیب پوگبا در مقایسه با ستاره فعلی بارسلونا ورزش سه - 181 روز قبل