ترکیب محتاطانه پرسپولیس برانکو برابر السد تابناک - 7 روز قبل نمایش جزئیات