گزارش تصویری از طرفداران پرسپولیس پیش از دیدار مقابل السد قطر فارس - 279 روز قبل نمایش جزئیات