بارش برف و باران در محورهای 10 استان تابناک - 96 روز قبل نمایش جزئیات