با ژاوی، پورعلی گنجی و ..../ ترکیب السد برابر پرسپولیس اعلام شد ورزش سه - 96 روز قبل نمایش جزئیات