با ژاوی، پورعلی گنجی و ..../ ترکیب السد برابر پرسپولیس اعلام شد ورزش سه - 7 روز قبل نمایش جزئیات