با ژاوی، پورعلی گنجی و ..../ ترکیب السد برابر پرسپولیس اعلام شد ورزش سه - 181 روز قبل نمایش جزئیات