فیلم/ورود بازیکنان پرسپولیس و السد قطر به ورزشگاه آزادی فارس - 181 روز قبل نمایش جزئیات