فیلم/ورود بازیکنان پرسپولیس و السد قطر به ورزشگاه آزادی فارس - 280 روز قبل نمایش جزئیات