فیلم/ورود بازیکنان پرسپولیس و السد قطر به ورزشگاه آزادی فارس - 7 روز قبل نمایش جزئیات